Basında 3600 günü olmayanın yaşından düşme olur mu? / Lütfi KÖKSAL

LutfiKoksal Lütfi KÖKSAL ► 12.06.1971 doğumluyum. 01.09.1993 tarihli Sigorta girişim var. 01.07.2005 tarihinden itibaren basında çalışıyorum. Sarı Basın Kartı hamiliyim. Primlerim 2/A ve 3/A olarak ödendi. Şimdi de 32/A olarak ödeniyor. Yeni basın yasası bana ne kazandırıyor, ne zaman emekli olabilirim? Teşekkür ederim.
CEVAP: 05.09.1993 tarihli Sigorta girişiniz ve 5.870 gününüz var. 25 yıl, 54 yaş ve 5.675 günle emekli olabilirsiniz. 30.09.2008 tarihine kadar basında toplam 11 ay 23 gün basın indiriminiz var. Bu süre kadar sigortalılığınıza ilave ediliyor ve…

Sorular ve Cevapları İçin Tıklayınız…!

Reklamlar

Yeni basın yasası bana ne kazandırıyor? / Lütfi KÖKSAL

LutfiKoksal Lütfi KÖKSAL ► 28.02.1971 doğumluyum. 15.12.1990 tarihli Sigorta girişim var. 01.05.2005 tarihinden beri basında çalışıyorum. Sarı Basın Kartı hamiliyim. Primlerim 2/A ve 3/A olarak ödendi. Şimdi de 32/A olarak ödeniyor. Yeni basın yasası bana ne kazandırıyor, ne zaman emekli olabilirim? Teşekkür ederim.
CEVAP: 15.12.1990 tarihli Sigorta girişiniz ve 7.487 gününüz var. 25 yıl, 52 yaş ve 5.525 günle emekli olabilirsiniz. 01.05.2005-30.09.2008 tarihleri arasında basında…

Sorular ve Cevapları İçin Tıklayınız…!

Teşvik denizinde susuz işveren! / Sadettin ORHAN

SadettinOrhan Sadettin ORHAN ► 1990’lı yıllarla birlikte gelişmekte olan hemen her ülkede olduğu gibi Türkiye’de de aktif işgücü programlarını devreye sokan hükümetler, istihdam teşviklerine sık sık başvurdu. Genel, bölgesel, sektörel teşvikler birbirini takip etti. Hatta bugün olduğu gibi bu teşviklerin hepsinin bir arada uygulandığı dönemler oldu. Şu an Türkiye’de sekiz ayrı teşvik yürürlükte ve aynı işyeri için bazen bunların tamamından yararlanmak mümkün. Bunlar…

Makalenin Devamı İçin Tıklayınız…!

Röntgencilik erken emekli eder / Sadettin ORHAN

SadettinOrhan Sadettin ORHAN ► Soru: Sadettin Bey, 31.07.1971 doğumluyum. 20.11.1995’ten beri röntgen teknisyeni olarak çalışmaktayım. 24.04.2013 tarihinde emeklilik dilekçemi verdim ama bu konuda çeşitli spekülasyonlar var. Maaş ve ikramiye hak ederek emekli olabileceğimi düşünüyorum. Henüz emekliliğe hak kazanmadığımı söyleyenler de var. Röntgen teknisyeni olarak yıpranma sürelerim de dikkate alındığında benim durumum nedir? Gülten A…

Sorular ve Cevapları İçin Tıklayınız…!

6385 sayılı Kanunla 5510 sayılı Kanun kapsamına alınan Fiili Hizmet Zammı Süreleri / İbrahim DEMİRBİLEK

KalemBilindiği üzere 19/01/2013 tarih ve 28533 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 10/01/2013 tarih 6385 sayılı Kanunla, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık sigortası Kanununun “Fiili hizmet süresi zammı” başlıklı 40 ıncı maddesi yeniden düzenlenerek, Kanunun ilk halinde fiili hizmet süresi zammı (FHSZ) kapsamında değerlendirilmeyen bazı çalışmalar/sigortalılıklar Ekim 2008 dönemi başından itibaren geçerli olmak üzere FHSZ uygulamasına dâhil edilmişlerdir. Kanunun 40 ıncı maddesinde yer alan FHSZ kapsamındaki sürelere ilişkin 15 bende 3 yeni bent eklenerek toplam bent sayısı 18’e çıkartılmıştır. Buna göre 01/10/2008 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Kanunun 40 ıncı maddesine;

– Basın Kartı Yönetmeliğine göre basın kartı sahibi olmak suretiyle basın ve gazetecilik mesleğinde fiilen çalışanlar,
– Basın Kartı Yönetmeliğine göre basın kartı sahibi olmak suretiyle TRT’de haber hizmetinde fiilen çalışanlar,
– TBMM üyeleri ile dışarıdan atanan Bakanlar,
FHSZ uygulaması olarak dâhil edilmişlerdir…

Makalenin Devamı İçin Tıklayınız…!

5510 Sayılı Kanun, 6356 Sayılı Kanun, Alosgk.Com, Fiili Hizmet Süresi, Gazeteciler, sgsefder.org.tr, Sosyal Güvenlik, Yıpranma Payı, İbrahim DEMİRBİLEK kategorisinde yayınlandı. Etiketler: , , , , . 6385 sayılı Kanunla 5510 sayılı Kanun kapsamına alınan Fiili Hizmet Zammı Süreleri / İbrahim DEMİRBİLEK için yorumlar kapalı

Basın Yıpranmasında Son Günler Yaklaştı, Yasal Süreyi Geçirenler İçin İpc Var / Vedat İLKİ

vedatilki Vedat İLKİ ► 19/01/2013 Tarihli RG 6385 sayılı Kanun ile SS ve GSSK bazı maddelerde değişikliğe gidilmiştir.

“Fiili hizmet süresi zammı uygulanması sonucu verilmesi gereken ek aylık prim ve hizmet belgesi ile yatırılacak primler

GEÇİCİ MADDE 48 – 2008 yılı Ekim ayı başı ile bu maddenin yürürlük tarihini takip eden ay başına kadar geçen süre içinde bu Kanunun bu maddeyi ihdas eden Kanunla değişik 40 ıncı maddesi gereğince fiili hizmet süresi zammı süresine tabi işyerleri ve işlerde çalışanlar için 5510 sayılı Kanunun 86 ncı maddesine göre verilmesi gereken ek prim belgelerinin bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden ay başından itibaren üç ay içinde verilmesi halinde idari para cezası uygulanmaz.

Bu maddenin yayımı tarihini takip eden ay başından itibaren sigortalılarca; üç aylık süre içinde Kurumca istenecek belgelerle başvurulması ve altı aylık süre içerisinde hesaplanacak fiili hizmet süresi zammına ilişkin prim tutarının ödenmesi halinde gecikme zammı ve gecikme cezası alınmaz.”

 

Kanun maddesi olarak  GM 48’e göre yürürlüğe girdiği tarihi takip eden ay başından itibaren üç ay 01/02/2013+3AY=01 /05/2013 son gündür.

Bu süre geçtikten sonra 5510 sayılı Kanunun 86 ncı maddesine göre verilmesi gereken ek prim belgeleri verilirse İPC ödenecektir.

Ödeme süresi de 6 aydır.01/02/2013+6AY= 01/08/2013  günüdür.

GENELGE DE KONU NASIL  ANLATILMIŞTIR?

19/1/2013 tarihli ve 28533 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6385 sayılı Kanunla eklenen geçici 48. madde uyarınca;

  • 2008 yılı Ekim ayı başı ile 19/1/2013 tarihini takip eden aybaşına kadar geçen sürede,
  • Basın Kartı Yönetmeliğine göre basın kartı sahibi olmak suretiyle basın ve gazetecilik mesleğinde ,
  • Türkiye Radyo Televizyon Kurumunda haber hizmetinde fiilen çalışanlar,

Talepte bulunarak bu dönemde geçen çalışmaları için hesaplanacak fiili hizmet süresi zammı prim/karşılık tutarını kendileri ödemeleri halinde söz konusu süreleri fiili hizmet süresi zammı kapsamında değerlendirilecektir.

Talepleri halinde bu madde kapsamında getirilen haklardan sigortalıların ;

  • Hak sahipleri ,
  • Tarafına yaşlılık/emeklilik aylığı bağlananlar da yararlanacaklardır.

 

Fiili Süreler Dikkate Alınacaktır:

İşverenler, Basın Kartı Yönetmeliğine göre basın kartı sahibi olmak suretiyle basın ve gazetecilik mesleğinde ve Türkiye Radyo Televizyon Kurumunda haber hizmetinde ;

1.)     Çalışmaya devam eden,

2.)     Çalıştığı işinden ayrılan ,

3.)     Çalıştıktan sonra aylık bağlanan sigortalılardan;

Aylığını her ayın 1’inde alanlar için 1/10/2008-31/1/2013 fiili hizmet süresi zammı kapsamında fiilen çalıştıkları sürelerle bu kapsamda çalışmadıkları sürelere ait aylık prim ve hizmet belgelerini ayrı ayrı düzenleyerek bağlı bulundukları SGİM  yada SGM’ye kağıt ortamında vereceklerdir.

GENELGE DE 01/05/2013 DİYE YAZILSA DA 01/05/2013 GENEL TATİL OLDUĞUNDAN 02/05/2013 GÜNÜ MESAİ BİTİMİNE KADAR İPC ÖDEMEDEN EK BİLDİRGE VERME HAKKINIZ VAR.

Aylığını her ayın 15’inde alanlar için 15/10/2008-14/2/2013 tarihleri arasında geçen süre için fiili hizmet süresi zammı kapsamında fiilen çalıştıkları sürelerle bu kapsamda çalışmadıkları sürelere ait aylık prim ve hizmet belgelerini ayrı ayrı düzenleyerek 15/5/2013 tarihine kadar bağlı bulundukları SGİM yada SGM’ye kağıt ortamında vereceklerdir.

01/10/2008-31/01/2013 Arasında 52 ay karşılığında %1,5 oranında  Fiili Hizmet Zammına Esas Fark Prim ödeyeceklerdir.

ÖRNEK:

Özel sektöre ait (H) gazete işyerinde, Basın Kartı Yönetmeliğine göre basın kartı sahibi olan Ali Bey  1/10/2008-1/2/2013 tarihleri arasında fiili hizmet süresi zammı kapsamında fiilen ayda 125 saat çalışmış  olması halinde ,bu çalışma saatinin günlük çalışma saatine bölünmesi suretiyle bulunan gün sayısı (125 / 7,5 = 16,66) tama iblağ edildikten sonra 17 günlük süresi için (32) no.lu , kalan 13 günlük süre için ise (01) no.lu belge türü ile Kuruma bildirilecektir.

 

Yazılı Başvuru İle İşleme Alınacaktır:

Fiili hizmet süresi zammı prim farkını ödemek için Ek 31’de yer alan dilekçe ile en son çalışmalarının geçtiği SGİM yada SGM’ye başvuran sigortalıların ödeyecekleri prim farkları, işverenleri tarafından fiili hizmet süresi zammı kapsamındaki çalışmalarının bildirildiği aylık prim ve hizmet belgesinde kayıtlı prime esas kazanç tutarlarına göre hesaplanacaktır.

Borç hesaplanıp altı ay içinde ödemesi gerektiği hususunda sigortalıya yazılı olarak bilgi verilecektir.

6 ay içinde SGK’nun  hesaplarına ödenmesi, 6 altı ay içinde prim farkını ödemeyen veya noksan ödeyen sigortalının prim farkının tamamını veya kalan kısmını ödemek için SGK’na  yeniden yazılı olarak başvurması ve ödeyeceği prim tutarının da bu talebine göre gecikme zammı ve gecikme cezası ile birlikte yeniden hesaplanması gerekmektedir.

SGK Denetimini de Unutmayınız!

Prim farkını ödemek için yazılı olarak başvurmasına rağmen, fiili hizmet süresi zammı kapsamındaki çalışmalarına ait aylık prim ve hizmet belgesinin SGK verilmediği anlaşılan sigortalının, talebi doğrultusunda söz konusu prim belgesi işverenden yazılı olarak talep edilecektir.

Aylık prim ve hizmet belgesinin, fiili hizmet süresi zammı kapsamında çalışılmaması ya da işyerinin faal olmaması gibi nedenlerle verilmemesi durumunda zaman aşımı süresi de dikkate alınarak sigortalının 2008 yılı Ekim ayı başı ile 2013 yılı Şubat ayı başına kadar geçen sürede Basın Kartı Yönetmeliğine göre basın kartı sahibi olmak suretiyle basın ve gazetecilik mesleğinde ve Türkiye Radyo Televizyon Kurumunda haber hizmetinde çalışıp çalışmadığı SGK  denetim ve kontrolle görevli memurlarına incelettirildikten sonra gerekli işlemler yapılacaktır.

Fiili hizmet süresi zammı prim farkını ödeyen ancak, ihbar ve şikayette bulunulması veya şüphe duyulması nedeniyle yapılan inceleme sonucunda prim tutarı hesaplanan sürelerin tamamında ya da bir bölümünde fiili hizmet süresi zammı kapsamında çalışmadığı tespit edilen sigortalı hakkında yapılan işlemler iptal edilerek ödemiş olduğu prim tutarı iade edilecektir.

 

Konuyla İlgili Detay Örnekler  2013/11 sayılı Genelge de Düzenlenmiştir.

 

VEDAT İLKİ

vedat.uzman@gmail.com

Kaynak : AliTezel.Com

5510 Sayılı Kanun, 6385 Sayılı Kanun, AliTezel.Com, Alosgk.Com, Basın İndirimi, Borçlanma, Fiili Hizmet Süresi, Gazeteciler, Sosyal Güvenlik, Vedat İLKİ, Yıpranma Payı, İdari Para Cezası, İPC kategorisinde yayınlandı. Etiketler: , , , . Basın Yıpranmasında Son Günler Yaklaştı, Yasal Süreyi Geçirenler İçin İpc Var / Vedat İLKİ için yorumlar kapalı

8 soruda geriye dönük yıpranma / Ersin UMDU

Ersin Umdu Ersin UMDU ► Kamuyu bilgilendirmek için görev yapan gazetecilerin yıpranma hakkı 2008’de kaldırıldı, sonra bu hak geri verildi. Aradaki prim farkını ödeyenler bu hakkı kullanabilecek.

Kamuoyunu bilgilendirmek, haberdar etmek için bir haber peşinde gece-gündüz koşup, çoğu zaman haber uğruna canlarını hiçe sayar gazeteciler. Yaptıkları iş çoğu kez kelle koltuk gerektirir. Bunun için gazetecilerin bilhassa emeklilik şartlarının kolaylaştırılması için ‘yıpranma payı’ denilen önemli bir hakları vardı. Bu hak 5510 sayılı Kanun’un yürürlüğe girmesiyle kaldırılmıştı. Gazeteciler her fırsatta bu hakkın geri verilmesi için talepte bulundu. Ben de daha önce…

Yazının Devamı İçin Tıklayınız…!