Yeni kanunda toplu iş sözleşmesi süreci-4 / Serkan ODAMAN

Serkan Odaman Serkan ODAMAN ► Üç haftadan beri sürdürmekte olduğumuz toplu iş sözleşmesi süreci ile alakalı açıklamalarımızı bu hafta “grev ve lokavtın sona ermesi”yle sonlandırıyoruz. Kanuna göre, grevi uygulayan işçi sendikasının herhangi bir nedenle kapatılması, feshedilmesi veya infisah etmesi hâllerinde grev ve alınmış bir karar varsa lokavt kendiliğinden sona erer ve yetki belgesi hükümsüz olur. Lokavtı uygulayan işveren sendikasının herhangi bir nedenle kapatılması, feshedilmesi veya infisah etmesi hâllerinde ise lokavt kendiliğinden sona erer…

Makalenin Devamı İçin Tıklayınız…!

Reklamlar
Alosgk.Com, Gözlem Gazetesi, Serkan ODAMAN, Sosyal Güvenlik, Toplu İş Sözleşmesi kategorisinde yayınlandı. Etiketler: , , , . Yeni kanunda toplu iş sözleşmesi süreci-4 / Serkan ODAMAN için yorumlar kapalı

Toplu İş İlişkileri-26:Yetki Tespiti Başvuru ve Bildirim Usulü / Prof. Dr. Fevzi DEMİR

Fevzi Demir Prof. Dr. Fevzi DEMİR ► Bir toplu iş sözleşmesi yapmak isteyen işçi sendikası Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na “yazı” ile başvurarak kurulu bulunduğu işkolunda üye sayısı itibariyle “yüzde üç” (halen 2016 yılına kadar yüzde bir)  oranını sağladığının belirlenmesini ve sözleşme kapsamına girecek işyerinde veya işyerleri ile işletmede “başvuru tarihi” itibariyle çalışan “işçiler” ile “üyelerinin” sayısının tespitini ister. Daha önceki yasada Tarım, Ormancılık, Avcılık ve Balıkçılık İşkolu “yüzde on” oranındaki işkolu barajından muaf tutulmuş iken (TİSGLK md.13/1), yeni 6356 sayılı Sendikalar ve…

Makalenin Devamı İçin Tıklayınız…!

Yeni kanunda toplu iş sözleşmesi süreci-3 / Serkan ODAMAN

Serkan Odaman Serkan ODAMAN ► Geçen hafta yaptığımız açıklamalarımıza grev ve lokavtın uygulanmasıyla devam ediyoruz. Grev ve lokavtın uygulanması sırasında bugün eski Kanundan daha serbest bir sistemin benimsendiği görülmektedir. Zira başka mevzuat hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla, işçiler işyeri çevresine greve ilişkin istedikleri yazıları asabilecekleri gibi çadır gibi barınma vasıtaları da kurabileceklerdir. Kuşkusuz bunların greve katılmayan işçilerin işyerine giriş çıkışını engelleyici nitelikte olmaması gerekmektedir…

Makalenin Devamı İçin Tıklayınız…!

6356 Sayılı Kanun, Alosgk.Com, Gözlem Gazetesi, Serkan ODAMAN, Sosyal Güvenlik, Toplu İş Sözleşmesi kategorisinde yayınlandı. Etiketler: , , . Yeni kanunda toplu iş sözleşmesi süreci-3 / Serkan ODAMAN için yorumlar kapalı

Yeni kanunda toplu iş sözleşmesi süreci / Serkan ODAMAN

Serkan Odaman Serkan ODAMAN ► Son dönemde gittikçe artan sendikalaşma sonrasında, süreç hakkında işveren kesiminin yeteri kadar bilgi sahibi olmadığını tespit ettik. Bu nedenle, genel bir özet yapmayı uygun gördük. Yeni kanuna göre de toplu görüşmelerde anlaşma sağlanamaması üzerine arabulucu aşaması devreye girecektir. Arabulucunun tarafların anlaşması yönünde gösterdiği her türlü çaba ve sunmuş olduğu önerilere karşın arabuluculuk süresi olan on beş gün içerisinde (ki bu süre tarafların anlaşması ile en çok altı iş günü uzatılabilir) anlaşma sağlanamaz ise, arabulucu üç iş günü içinde uyuşmazlığı belirleyen bir tutanak düzenler ve uyuşmazlığın sona erdirilmesi için gerekli gördüğü önerileri de…

Makalenin Devamı İçin Tıklayınız…!

6356 Sayılı Kanun, Alosgk.Com, Gözlem Gazetesi, Serkan ODAMAN, Sosyal Güvenlik, Toplu İş Sözleşmesi, İşveren kategorisinde yayınlandı. Etiketler: , , , , . Yeni kanunda toplu iş sözleşmesi süreci / Serkan ODAMAN için yorumlar kapalı

Toplu iş ilişkileri-23: Toplu iş sözleşmesi yetkisinde işkolu barajı / Prof. Dr. Fevzi DEMİR

Fevzi Demir Prof. Dr. Fevzi DEMİR ► 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun (SETİSK) getirdiği en önemli yenilik, toplu iş sözleşmesi yapma yetkisi konusundadır. Öncelikle belirtelim ki, toplu iş sözleşmesi yapma yetkisi, toplu iş sözleşmesi yapma ehliyetine sahip taraflardan birinin sözleşmenin diğer tarafını toplu iş sözleşmesi imzalamak amacıyla toplu görüşmeye çağırabilmek iktidarını (yetkisini) ifade eder. Yetkinin ehliyetten en önemli farkı, yetkisiz yapılan toplu iş sözleşmesinin otomatikman (kendiliğinden) ve kesin olarak hükümsüz (geçersiz) sayılmamasıdır. Yetkisiz tarafın imzaladığı sözleşmeye belirli bir süre içinde itiraz edilmezse, artık yetkisizlik iddiasında bulunulamaz…

Makalenin Devamı İçin Tıklayınız…!

6356 Sayılı Kanun, Alosgk.Com, Gözlem Gazetesi, Prof. Dr. Fevzi DEMİR, Sosyal Güvenlik, Toplu İş Sözleşmesi, Toplu İş İlişkileri, İşveren kategorisinde yayınlandı. Etiketler: , , , , , . Toplu iş ilişkileri-23: Toplu iş sözleşmesi yetkisinde işkolu barajı / Prof. Dr. Fevzi DEMİR için yorumlar kapalı

Toplu İş İlişkileri-20: Toplu iş sözleşmesinden üyelerin yararlanması / Prof. Dr. Fevzi DEMİR

Fevzi Demir Prof. Dr. Fevzi Demir ► 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununda (SETİSK) toplu iş sözleşmesinden yararlanma konusunda kural olarak pek bir değişiklik getirilmemiş ise de, daha önce Yargıtay’ın “toplu iş sözleşmesinin yürürlük tarihi ile imza tarihi arasında iş sözleşmesi sona eren sendika üyelerinin sözleşmeden yararlanması” ile ilgili kararlarının yasa hükmü haline getirildiğini görmekteyiz…

Makalenin Devamı İçin Tıklayınız…!

6356 Sayılı Kanun, Alosgk.Com, Gözlem Gazetesi, Prof. Dr. Fevzi DEMİR, Sosyal Güvenlik, Toplu İş Sözleşmesi, Toplu İş İlişkileri, İşveren kategorisinde yayınlandı. Etiketler: , , , , . Toplu İş İlişkileri-20: Toplu iş sözleşmesinden üyelerin yararlanması / Prof. Dr. Fevzi DEMİR için yorumlar kapalı

Toplu İş İlişkileri-19: Toplu iş sözleşmesi kapsamındaki işyerinin devri / Prof. Dr. Fevzi DEMİR

Fevzi Demir Prof. Dr. Fevzi DEMİR ► Toplu iş sözleşmesi uygulanmakta olan bir işyerinin herhangi bir işlemle el değiştirmesi, uygulanmakta olan toplu iş sözleşmesinin kural olarak etkilemez. Ancak, işyerini devir alan işverenin aynı işkolunda toplu iş sözleşmesi uygulanan bir işyerinin bulunması, bu işyerinde de uygulanan toplu iş sözleşmesinin bulunması durumu sorun yaratmaktadır. Geçtiğimiz dönemde özellikle işletme toplu iş sözleşmelerinin uygulanması ile ilgili olarak çıkan bu sorunlar, Yargıtay kararları ile çözüme kavuşturulmuştu. Toplu iş sözleşmesinin normatif niteliğinden yola çıkılarak kısmen çözüme kavuşturulan bu sorunlar…

Makalenin Devamı İçin Tıklayınız…!

6356 Sayılı Kanun, Alosgk.Com, Gözlem Gazetesi, Prof. Dr. Fevzi DEMİR, Sosyal Güvenlik, Toplu İş Sözleşmesi, İşyerinin Devri kategorisinde yayınlandı. Etiketler: , , , , . Toplu İş İlişkileri-19: Toplu iş sözleşmesi kapsamındaki işyerinin devri / Prof. Dr. Fevzi DEMİR için yorumlar kapalı