Emekli maaşınızı arttırmanın yöntemleri / Bünyamin ESEN

Bünyamin Esen Bünyamin ESEN ► Okurumuz Beytullah ZENGİN soruyor: “2003 yılında çıkan kanundan dolayı emekli maaşımdan kesinti oluyor. Ben 2003 yılında hastanede kanser hastası olarak yatıyordum. İş yerim kapalı kaldı. Ameliyat oldum. Bir zaman sonra işimi gelip gitmeye başladım. 2003’de çıkan kanundan dolayı 2003 yılından 2008’e kadar 3 bin küsür, faizi 5 bin küsür borç ve 2008’den 2012’ye kadar da 7 bin küsür toplamda 16 bin borcum var SGK’ya. %58 raporum var. Zaman zaman çalışamıyorum. Bu borcumdan dolayı mağdurum. Bunun için ne yapabilirim, nasıl bir dilekçe yazacağım? Yardımcı olur musunuz? İşim berberlik. Beni aydınlatırsanız sevinirim.”

Sayın okurumuz…

Makalenin Devamı İçin Tıklayınız…!

Reklamlar
Alosgk.Com, Bünyamin Esen, Emekli, Emekli Aylığı, Emekli Maaşı, memurhaber.com, S.S.S., Sosyal Güvenlik kategorisinde yayınlandı. Etiketler: , , , , , , , . Emekli maaşınızı arttırmanın yöntemleri / Bünyamin ESEN için yorumlar kapalı

İşveren Olan Emekli Sigortalının Sırtındaki Küflü Çivi SGDP Yeni Düzenleme İle Yapılandırılıyor / Vedat İLKİ

vedatilki Vedat İLKİ ►  Bu yazımızda kısa tarihçesi ile Sosyal Güvenlik Destek Primine değineceğiz.

İlk olarak ;

Ø  1986 yılında 3279 sayılı Kanun  ile SSK kapsamında çalışma için uygulanan Sosyal Güvenlik Destek Primi uygulamasına başlanmıştır.

Ø  Bağ-Kur kapsamındaki çalışmaları da kapsayacak şekilde yapılan değişiklik 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu ile 1479 sayılı Kanun’aeklenen ek madde 20 ile SGDP yaygınlaştırılmıştır.

Ø  28.01.2004 tarihinde 5073 sayılı Kanun ile EK Madde:20’de yapılan değişiklikle Anonim Şirket (Yönetim Kurulu üyeleri ve Kurucu ortaklar) Limited  Şirket ve Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirket ortakları da SGDP kapsama alınmış ve ortaklılıklarının devam etmesi durumunda Sosyal Güvenlik Destek Primi ödemekle yükümlü kılınmışlardır.

Ø  01.10.2010 tarihinde yürürlüğe giren 5510 sayılı SS ve GSSKanun’u  ile Sosyal Güvenlik Destek Primine tabi çalışma ilk defa söz konusu Kanun’a tabi çalışmaya başlayanlar için yalnızca 4-1(b) sigortalıları için öngörülerek kapsamı daraltılmıştır.

Ø  5510 SS ve GSSKanun’un geçici 14. maddesi ile Kanun’un yürürlüğe girdiği tarihten önce sigortalı olanlar için SGDP uygulaması devam ettirilmiştir.

NEDİR SGDP?

Kanunla kurulu sosyal güvenlik kurumlarından(SSK/BAĞ-KUR/EMEKLİ SANDIĞI) malûllük veya emekli aylığı almakta iken 4-1(a) (SSK) ve 4-1(b) (Bağ-Kur) kapsamında zorunlu sigortalılığını gerektirir faaliyetlerine devam edenlerin ödemek zorunda oldukları prim olarak tanımlanır. SSK,BAĞ-KUR,EMEKLİ SANDIĞI emeklisinin kamu da 4-1(c ) (Emekli Sandığı) statüsünden zorunlu sigortalısı olurlar  SGDP ödeyerek çalışmaları  mümkün değildir.

İŞVEREN OLARAK KİMLER SGDP ÖDER?

SGDP  kapsamında bulunan sigortalılar, herhangi bir sigortalılık statüsünden

  • SSK,
  • Bağ-Kur,
  • Emekli Sandığı,
  • Banka, Oda vb. sandıklardan,
  • Yurt Dışı borçlanma ile  emekli olanlar,

4-1(b) kapsamında sigortalılığı gerektirir faaliyete devam eden emeklilerdir. Bunlar kısacana ticari kazanç veya serbest meslek kazancı nedeniyle gerçek  yada basit usulde gelir vergisi olanlar, gelir vergisinden muaf olup, esnaf ve sanatkarlar siciline kayıtlı olanlar, A.Ş’lerin yönetim kurulu üyesi ortakları, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin komandite ortakları, diğer şirket ve donatma iştiraklerinin tüm ortaklarıdır.

Bu kişilerin SGK bildirimleri, kişilerin kendileri tarafından yapıldığı  gibi SGK’ca yapılan denetim  ve kontroller sonucuna göre  re’sen de yapılmaktadır.

 

ŞİRKET ORTAKLARINDA MİAT TARİH:

Şirket ortaklığından dolayı 4-1(b) SGDP’liliği 01.02.2004 tarihinde başlıyor.

ŞİRKET DIŞINDA MİAT TARİHİ:

4-1(b)  SGDP’liliği ise 01.09.2003 tarihinde başlamaktadır. (Bağ-Kur’dan  emekli olanlar için bu süreç 1/10/1999 emekli aylıklarından %10 kesilerek başlamıştı.)

O halde kısacana toparlar isek,bu  miat tarihlerden önce emekli olanların tescil tarihi eğer şirket ortağı iseler 01.02.2004, diğer hallere tabilerse01.09.2003 tarihinde başlamakta, bu tarihlerden sonra emekli olanların tescilleri ise emeklilik tarihlerinde başlamaktadır.

1/10/2008 ÖNCESİ SGDP NE KADAR ÖDENİR?

5510 sayılı yasadan önce Gelir vergisi mükellefleri ya da sermaye şirketi ortakları hakkında çalışmalarına devam edenlerin veya daha sonra çalışmaya başlayanların, sosyal yardım zammı dahil tahakkuk eden aylıklarından, aylığın bağlandığı veya tekrar çalışmaya başlanıldığı tarihi takip eden aybaşından itibaren, çalışmalarının sona erdiği ay dahil % 10 oranında sosyal güvenlik destek primi kesiliyordu.1479 sayılı Kanunun 50 nci maddesine göre belirlenen 12. gelir basamağının %10’u oranında sosyal güvenlik destek primi ödemeleri gerekiyordu.

Tarih Aralığı                                       12. Gelir Basamağı                            Ödenmesi Gereken

Tutarı (Gösterge)                               Prim Tutarı

02.08.2003 ila 31.12.2003 tarihleri arası       435,07                                                43,51
01.01.2004 ila 31.12.2004 tarihleri arası       522,08                                                52,21
01.01.2005 ila 31.12.2005 tarihleri arası       574,29                                                57,43
01.01.2006 ila 31.12.2006 tarihleri arası       623,97                                                62,40
01.01.2007 ila 30.06.2007 tarihleri arası       661,03                                                66,10
01.07.2007 ila 31.12.2007 tarihleri arası       687,47                                                68,75
01.01.2008 ila 30.06.2008 tarihleri arası       714,97                                                71,50
01.07.2008 ila 30.09.2008 tarihleri arası       750,71                                                75,07

1/10/2008 SONRASI  SGDP NE KADAR ÖDENİR?

5510 SS ve GSSK’un yürürlüğe girmesiyle birlikte  ,Bağ-Kur  ‘un (1479) söz konusu ek 20 nci maddesi yürürlükte kaldırılmış olup; 01.10.2008 tarihinden önce sigortalı olanlardan yaşlılık aylığı almakta iken 4 -1(b) kapsamında çalışanların (tarımsal faaliyetlerde kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlar hariç) almakta oldukları aylıklarından 01.10.2008 tarihinden itibaren % 12 oranında sosyal güvenlik destek primi kesilecek, bu oran yukarıda belirtildiği gibi her yıl Ocak ayında 1 puan artırılarak en son 2011 yılında % 15 olacaktır, kesilecek bu miktar ilgili yılın Ocak ayında 4-1(b) kapsamındakilere ödenen en yüksek (24.Basamak) yaşlılık aylığından alınabilecek sosyal güvenlik destek priminden fazla olmayacaktır.

01.10.2008 ila 31.12.2008 tarihleri arası Aylığının %12’si maaştan kesilir.
01.01.2009 ila 31.12.2009 tarihleri arası Aylığının %13’ü maaştan kesilir.
01.01.2010 ila 31.12.2010 tarihleri arası Aylığının %14’ü maaştan kesilir.
01.01.2011 ve takip eden dönemlerde Aylığının %15’i maaştan kesilir

6111 sayılı Torba Kanun ile SGDP borcu olanlara af hakkı tanınmış olmasına rağmen,birçok işveren SGDP konusunda yeterli bilinç olmadığından zamanında bu kapsamdan yararlanamadı.

Birçoğu mağduriyetlerini dile getirdiler.

Bunun üzerine 6385 sayılı Kanun ile yapılan düzenleme ile 5510 SS ve GSSK Geçici 46.Madde eklenerek düzenlemeye gidilmiştir.

 “Sosyal güvenlik destek prim borçlarının yapılandırılması’’

GEÇİCİ MADDE 46 – Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce iştirakçi veya sigortalı olup, bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı sayılmasını gerektirir nitelikte çalışması nedeniyle ilgili mevzuatına göre sosyal güvenlik destek primi ödemesi gerekenlerin, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden ayın sonu itibarıyla tahakkuk ettiği halde ödenmemiş olan sosyal güvenlik destek primi borçları ve ferîleri, ilgililerin bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden ay başından itibaren dört ay içinde başvuruda bulunmaları halinde 13/2/2011 tarihli ve 6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun ilgili maddelerine göre yapılandırılır.”

Madde metnine göre SGDP borcu olan işverenler için son bir şans verilerek 6111 sayılı Kanun ile 36 taksitle ödeme imkanı verilmiştir.

Şubat ayından itibaren başvurular başlayacak Mayıs sonuna kadar sürecektir.

Bu dört aylık süreyi iyi değerlendirmeleri halinde sırtlarındaki küflü çividen kurtulacaklardır.

Önümüzdeki günlerde SGK tarafından yayınlanacak Genelge ile ödemenin ana hatları belirlenecektir.

KISACANA;

EMEKLİ İŞVEREN SGDP ÖDER FAKAT GERİ DÖNÜŞÜMÜ OLMAZ.

 

**

TEŞEKKÜR

30/01/2013 Tarihinde Fatih TESMER tarafından düzenlenen 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunun değerlendirme toplantısına davet edildim.

Yaptığım sunum ile katılımcıların bu kanunun uygulamasını ne kadar merak ettiklerini gördüm.

Fatih TESMER Başkanı Sn.Halim Bursalı ,Yönetim Kurulu Üyeleri ,katılımcıların ve meslek mensuplarının sıcak yaklaşımlarına ,misafirperverliklerine teşekkür ederim.

Beni ödüllendiren  plaketleri ile günün tüm yorgunluğunu  aldılar.

Umarım ilerleyen yıllarda Fatih TESMER üyelerine İş ve Sosyal Güvenlik adına güzel sunumlar yaparım.

 

VEDAT İLKİ

vedat.uzman@gmail.com

Kaynak : AliTezel.Com

AliTezel.Com, Alosgk.Com, Emekli, Sosyal Güvenlik, Vedat İLKİ kategorisinde yayınlandı. Etiketler: , , , , , , . İşveren Olan Emekli Sigortalının Sırtındaki Küflü Çivi SGDP Yeni Düzenleme İle Yapılandırılıyor / Vedat İLKİ için yorumlar kapalı

Sosyal güvenlik destek primi borcuna taksit / Yusuf KELEŞ

Yusuf Keleş Yusuf KELEŞ ► Sosyal güvenlik destek primi, kamuoyunda en çok merak edilen konuların başında geliyor.

Sosyal güvenlik destek primi, kamuoyunda en çok merak edilen konuların başında geliyor.Geçtiğimiz günlerde bu köşede emekli maaşından SGDP sebebiyle yapılan kesintilerden bahsetmiş, birçok emeklinin bundan haberinin bile olmadığını yazmıştım. SGDP, her emeklinin değil emekli olduktan sonra işçi ya da işveren olan emeklilerin maaşlarından kesinti yapılmasına neden oluyor. Özellikle sigortalılığı…

Makalenin Devamı İçin Tıklayınız…!

Alosgk.Com, Emekli, Emekli Aylığı, Emekli Maaşı, Sosyal Güvenlik, Yusuf KELEŞ, Zaman Gazetesi kategorisinde yayınlandı. Etiketler: , , , , , , . Sosyal güvenlik destek primi borcuna taksit / Yusuf KELEŞ için yorumlar kapalı

Kimlerin emekli maaşında kesinti yapılıyor? / Ali TEZEL

ali-tezel Ali TEZEL ► SORU 1 – 2001 tarihinde Vakıflar Bankası’ndan emekli oldum. 2004 tarihinde Ankara’da ticari taksi aldım. Ticari taksim olduğundan dolayı emekli maaşım kesintiye uğruyor. 2010 yılında bir limited şirketin yüzde 2’lik hissesini aldım. Bundan dolayı maaşımdan tekrardan bir kesinti olur mu? Saygılarımla… İlhan Şentürk…

Sorular ve Cevapları İçin Tıklayınız…!

Destek primine yapılandırma imkanı geldi / Ekrem SARISU

EkremSarisu Ekrem SARISU ► Soru: Sigortalı çalışan emekliyim. 4 yıl da vergi mükellefiyetim vardı. Emekli aylığımdan destek primi kesilir mi?  BAHATTİN

Cevap: Emekli aylığınızı kestirmeden çalışıyorsanız, ücretiniz üstünden destek primi kesildiğinden, bugün için ayrıca emekli aylığınızdan destek primi kesemezler. Ancak…

Sorular ve Cevapları İçin Tıklayınız…!

Destek primi borcu olmadığı sürece ücretten destek primi kesilirken aylıktan kesilmez / Ekrem SARISU

EkremSarisu Ekrem SARISU ► Emekliyim vergi mükellefiyim sigortalı işçiyim vergi mükellefim önceden gekmekte sgdp kesilirken tekrar emekli maaşımdanda sgdp talep edilir mi?…

Sorunun Cevabı İçin Tıklayınız…!

Alosgk.Com, Ekrem Sarısu, Emekli, Emekli Aylığı, Emekli Maaşı, S.S.S., Sosyal Güvenlik, tebkobitv.com kategorisinde yayınlandı. Etiketler: , , , , , , . Destek primi borcu olmadığı sürece ücretten destek primi kesilirken aylıktan kesilmez / Ekrem SARISU için yorumlar kapalı

Çalışan emeklinin maaşı / Ahmet ARICAN

Kalem Ahmet ARICAN ► SORU: Memur emeklisiyim. Şu an yeni bir işyeri açsam, emekli aylığımdan ne kadar kesilir? Mustafa POYRAZ / İstanbul
CEVAP: Emekli olduktan sonra yeni bir işyeri açarak vergi mükellefi olursanız, SGK’dan aldığınız emekli aylığınızın yüzde 15’i oranında destek primi kesilir…

Yazının Devamı İçin Tıklayınız…!